Obehandlad

0476 - 202 08

 

 

Kontakta gärna oss om ni har Frågor!

Dörr och karm levereras obehandlade och ska behandlas före montering. Vi rekomenderar att du tar kontakt med en färghandlare för bästa tips om portmålning.

 

Grundmålning kan göras med alkydoljegrund eller lasyrfärg. Toppmålning med alkydoljefärg eller lasyrfärg.

 

För bästa effekt förbehandla med inträngande grundolja. Dörrens livslängd ökar med ett bra underhåll.

 

Ta bort tätningslister innan behandlingen påbörjas för att undvika olje, färg eller bets spill på dem.

 

O.B.S! Det är mycket viktigt att det görs samma antal strykningar på ut- och insidan av alla kanter. Särskillt på portens underkant.

Obehandlad garageport

Gångplats ska vara ca. 6-7mm vid montering mellan dörrbladen.

 

Trä är ett levande material, det rör sig, sväller och krymper beroende på möjligheterna att ta upp och avge fukt. För en lång livslängd är det viktigt att porten underhålls kontinuerligt.

 

På en god målning blir vattnet som pärlor och tränger inte in i trät. En dörr placerad i söder eller västläge kan kräva tätare underhållsintervaller.

 

Dörrar ska ses över en gång per år och behandlas samt justeras om det behövs.

Copyright @ All Rights Reserved