Grundmålad

0476 - 202 08

 

 

Kontakta gärna oss om ni har Frågor!

Gångplats ska vara ca. 6-7mm vid montering mellan dörrbladen.

 

Trä är ett levande material, det rör sig, sväller och krymper beroende på möjligheterna att ta upp och avge fukt. För en lång livslängd är det viktigt att porten underhålls kontinuerligt.

 

På en god målning blir vattnet som pärlor och tränger inte in i trät. En dörr placerad i söder eller västläge kan kräva tätare underhållsintervaller.

 

Dörrar ska ses över en gång per år och behandlas samt justeras om det behövs.

Grundmålad garageport

För täckmålning rådfråga en färgleverantör för bästa resultat.

 

Med trälasyr upprepa behandlingen enligt färgtillverkarens råd. Med kinesisk träolja upprepa behandlingen med ett tunt lager tills full uppmättnad uppnås.

 

Porten skall under lagring, hantering samt montering skyddas mot nederbörd, markfukt eller anna fukt.

 

Den skall alltid förvaras inomhus före montering i ett väl ventilerat utrymmemed med låg luftfuktighet.

Copyright @ All Rights Reserved